Syarat Bersemuka

  1. Kursus secara berkumpulan tidak kurang dari 10 orang peserta.
  2. Peserta berkumpulan adalah hasil himpunan yang diusahakan sendiri oleh peserta.
  3. Semua peserta mestilah sertai kursus yang sama pada satu-satu masa.
  4. Kursus bertempat di Prawis pada tarikh dan waktu yang dipersetujui TAS.
  5. Harga Kursus Bersemuka adalah tetap walaupun pada waktu tertentu diadakan diskaun ke atas kursus online.
  6. Hubungi Admin untuk urusan pembayaran dan pendaftaran kursus.

*Kursus Sehari Segudang Ilmu RM1000/individu

*Kursus Sehari Segudang Ilmu Profesional RM3000/individu