KURSUS SEHARI SEGUDANG ILMU ASAS

Modul Kursus

Ilmu Pengubatan Kerohanian Melayu

 • MODUL 1 | Pengenalan Ilmu Gerak
  19:03
 • MODUL 2 | Kenal Hakikat Diri
  38:12
 • MODUL 3 | Pengijazahan
  11:03
 • MODUL 4 | Kaedah Pengubatan Ilmu Gerak Melibatkan Jin, Sihir & Zat Jahat
  40:11

Pelengkap

RM400

SYARAT SERTAI

 • Wajib seorang muslim dan berakidah Ahlussunah Wal Jamaah.
 • Berfikiran rasional dalam timbangan syarak.
 • Tidak berpenyakit mental, dalam tekanan jiwa atau was-was.
 • Bukan pesakit gangguan jin dan sihir.
 • Dapat membezakan antara haq dan batil.
 • Menjaga adab berguru.
 • Pemberani dan ‘berakal panjang’.